Nabídka výpůjček

Nabídka výpůjček

Sbírka krušnohorského krajinného umění nabízí muzeím, institucím nebo jiným zařízením přístupným veřejnosti, která mohou zajistit splnění odpovídajících bezpečnostně-technických a klimatických kritérií, zápůjčky, které lze objednat na vyžádání. Exponáty jsou připraveny k přepravě a prezentaci. K dispozici jsou k zápůjčce materiály pro tisk a veřejnost.

Výstava "Náhledy“

Výstava "Náhledy" nabízí svým obsahem 30 děl na papíře reprezentativní přehled Sbírky krušnohorského krajinného umění. Výstava představuje dřevořezby, litografie, akvarely a kresby umělců, jako jsou Kurt Teubner, Rudolf Manuwald, Friedrich Näser, Carl-Heinz Westenburger, Klaus Hirsch, Michael-Thomas Sachs a Lothar Kittelmann, a kombinuje tradiční a současné pohledy na témata a motivy Krušných hor.

 

Výstava „Hornický region Krušnohoří v zrcadle umění“

Výstava vznikla u příležitosti zápisu "Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří" na seznam světového dědictví UNESCO v červenci 2019. Výběr zahrnuje 44 děl malby, grafiky a kresby, jejichž autory jsou Rudolf Manuwald, Hans Weiß-Aue, Alfred Hofmann-Stollberg, Carl-Heinz Westenburger, Erich Buchwald-Zinnwald, Roland Unger, Elke Wolf, Dieter Gantz, Dagmar Ranft-Schinke a další. Jednotlivá díla se vztahují přímo k hmotným statkům světového dědictví, jsou jejich bezprostřední součástí, nebo se jedná o přidružené objekty, jiná mají témata spojená s obsahem volněji nebo se dotýkají podobných míst a motivů. Výstava nabízí četné umělecké a také historické pohledy na památky světového dědictví a poskytuje tak mimořádný pohled na hornickou oblast Krušných hor.

 

Další informace popř. poptávky: selk@kohlewelt.de