Sbírka

Sbírka

Cílem sbírky, která byla založena v roce 2003, je uchovat umělecké dědictví regionu a zpřístupnit jej veřejnosti. Mimo jiné umělecké pozůstalosti a cenné soukromé sbírky, na nichž je veřejný zájem, nacházejí ve sbírce vhodné předpoklady pro péči a jejich uchování.

V Krušných horách, jejichž historický vývoj byl do značné míry formován krajinnými aspekty jako je geologie, klima a vegetace, a jejichž kultura je na nich postavena, je umění bez krajiny téměř nemyslitelné. Krušnohorskou krajinou se zabývali umělci po mnoho generací. Nejde jen o ztvárnění této krajiny, která je bezpochyby z malířského hlediska mimořádně atraktivní. Kulturně-historické aspekty, jako je hornictví a industrializace, práce a každodenní život lidí nebo například rostliny a nerosty, také nabízejí bohatá témata a motivy pro umělecké využití.

V roce svého založení musela sbírka začít prakticky od nuly. V posledních letech se však vyvíjí více než pozitivně. Do sbírky se již dostala řada děl, především díky chyvályhodným darům umělců a soukromých osob. Jednotliví umělci byli myšlenkou sbírky tak nadšeni, že např. jako Dieter Gantz namalovali obraz speciálně pro tuto sbírku. Za zvláštní pozornost stojí pozůstalosti umělců, jako jsou Rudolf Manuwald (1916-2002), Friedrich Näser (1903-1998) nebo Kurt Teubner (1903-1990), které se mezitím do sbírky dostaly. Tím se ukazuje, jak bylo založení takové sbírky zapotřebí, aby bylo možné tato umělecká svědectví, která jsou pro region tak důležitá, dlouhodobě uchovat a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. Občas se podařilo získat do sbírky zajímavá díla cílenými nákupy, například obraz Otto Müllera-Eibenstocka nebo velkoformátovou kresbu drážďanského mistra Hermanna Glöcknera. Dnes sbírka obsahuje více než 2500 děl od přibližně 100 umělců několika generací.

Od roku 2013 je Hornické muzeum Oelsnitz/Erzgebirge pověřeno uchováváním a rozvojem vlastních sbírek jako součást zařízení kul(T)our–Betrieb des Erzgebirgskreises.

Sbírka je podporována organizací Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen.